1,1 miljoen euro steun aan literaire auteurs

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) investeert elk jaar meer in rechtstreekse steun aan auteurs, en dat ondanks blijvende druk op zijn dotatie van de Vlaamse Overheid. In 2012 kent het VFL 1.005.000 euro toe aan werkbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren, en 97.500 euro aan stripauteurs. Dat is in totaal een lichte stijging met 22.000 euro, wat gezien de budgettaire en economische context aangeeft dat het VFL méér dan ooit voor haar missie blijft gaan: de ondersteuning van de Nederlandstalige literatuur in de breedste zin van het woord. Later dit jaar kent het VFL nog stimuleringsbeurzen toe aan literaire debutanten die recentelijk hun eerste boek hebben gepubliceerd. Het bedrag dat uitgetrokken wordt voor directe steun aan literaire auteurs zal dus nog verder toenemen.


Het VFL kent elk jaar werkbeurzen toe aan auteurs voor de verwezenlijking van hun creatieve plannen. Behalve auteurs van literair proza, poëzie, essay, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren van prentenboeken en stripauteurs een beurs aanvragen. Dit jaar dienden 162 auteurs een aanvraag in. 121 onder hen ontvangen een beurs, dat is drie op vier. Een beurs varieert van 5.000 tot 20.000 euro, gemiddeld bedraagt ze 9.100 euro.

 

Een werkbeurs geeft auteurs de mogelijkheid om een gedeelte van het jaar tijd te kopen om ongestoord te kunnen werken aan hun literaire creaties. De toekenning ervan is steeds het resultaat van een nauwkeurig afgewogen beslissing door diverse commissies met experts, waarbij literaire kwaliteit (beoordeeld op een aantal relevante criteria zoals stijl, beheersing of vernieuwing van het genre, …) en professionaliteit steeds voorop staan.

De toekenning van de Prijs der Nederlandse letteren aan Leonard Nolens is  een mooi recent voorbeeld van hoe het VFL via zo'n werkbeurzen écht talent de tijd en de ruimte geeft om zich te ontwikkelen en op die manier ook een marktcorrigerende rol speelt.

 

 

Bij het overzicht van de toekenningen dient men met het volgende rekening te houden:

- Niet elke auteur vraagt (elk jaar) een werkbeurs aan. Indien een auteur niet op dit overzicht voorkomt, betekent dit niet per definitie dat hij afgewezen is voor een werkbeursaanvraag. Het kan evengoed betekenen dat hij geen werkbeurs voor 2012 heeft aangevraagd.

- Wanneer het inkomen van een auteur een bepaalde grens overschrijdt, wordt de werkbeurs niet (helemaal) uitbetaald. Er kan dus een verschil bestaan tussen de hoogte van de toekenning en het effectief uitbetaalde beursbedrag.

- Literaire auteurs kunnen ook een aanvraag voor een projectbeurs indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Indien beide Fondsen een beurs toekennen voor hetzelfde project, cofinancieren ze het gemeenschappelijk toegekende bedrag.

 

> Overzicht toekenningen werkbeurzen literaire auteurs 2012…


> Overzicht toekenningen werkbeurzen stripauteurs 2012…

gepubliceerd op: 2012-05-10

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen