Projectbeurzen voor literaire vertalers

Wat?

Een projectbeurs literaire vertaler kan door een literaire vertaler aangevraagd worden voor de vertaling van vreemdtalige literaire werken naar het Nederlands. Voor de publicatie of opvoering van dit werk moet de vertaler een contract afsluiten met een professionele uitgever of het opvoerende theatergezelschap.

 

Wie kan aanvragen?

Literaire vertalers die minstens twee literaire vertalingen in boekvorm hebben gepubliceerd bij een professionele uitgeverij. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, komen in aanmerking.

 

Het VFL heeft een samenwerkingsverband met het Nederlands Letterenfonds. Een aanvraag voor een subsidie kan éénmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen worden ingediend. Een tweede aanvraag van dezelfde vertaler voor hetzelfde vertaalproject wordt afgewezen. Literaire vertalers met een woonplaats in Nederland moeten hun aanvraag indienen bij het Nederlands Letterenfonds.

 

Wanneer aanvragen?

De aanvraag kan drie keer per jaar gebeuren. De deadlines wijzigen in 2018. De eerste deadline wordt 1 februari 2018, en vervolgens 1 juli 2018 en 15 september 2018.

 

De beslissing over de aanvragen valt in principe binnen de drie maanden na de uiterste indiendatum.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.

 

Aanpassing richttarieven voor vertalingen

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van het vertaaltarief zoals gehanteerd in het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk. Het vertaaltarief bedraagt vanaf 1 januari 2017 6,5 eurocent per woord voor proza en non-fictie. Voor de vertaling van poëzie geldt een vertaaltarief van 2,29 euro per regel met een minimum van 40,19 euro per gedicht. Om in aanmerking te komen voor een projectbeurs literaire vertalers moeten deze tarieven gerespecteerd worden.

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen