Beroepscommissie

Opdracht

De Beroepscommissie is bevoegd inzake inhoudelijke bezwaren tegen de besluiten van het Beslissingscollege. De Beroepscommissie gaat na of de adviescommissie(s) en aansluitend het Beslissingscollege alle relevante elementen voor de besluitvorming hebben meegenomen, of ze consistent hebben geadviseerd en gemotiveerd, en of ze het aanvraagdossier objectief hebben beoordeeld. Na onderzoek van alle onderdelen van het dossier, ook contextuele gegevens, budget, beslissingen over gelijkaardige dossiers of andere door de Beroepscommissie relevant geachte elementen, beslist ze autonoom het besluit van het Beslissingscollege te bevestigen of geheel of gedeeltelijk te herzien. De beslissing van de Beroepscommissie moet bekrachtigd worden door het Fondsbestuur.

 

> Volledige taakomschrijving en procedure Beroepscommissie...


Samenstelling

De Beroepscommissie telt vier leden en een voorzitter. Ze zijn deskundig op literair gebied en maken geen deel uit van de andere VFL-organen. Hun mandaat van vier jaar kan niet worden verlengd.

 

In de Beroepscommissie zitten:

  • Michel Price (voorzitter)
  • Stephane Criel
  • Jan Stuyck
  • Ingrid Vander Veken
  • Evi Werkers

 


Michel Price (° 1952) is cultuurbeleidscoördinator en afdelingshoofd Cultuurontwikkeling voor de stad Mechelen. Voordien was hij aan de slag in het cultuurcentrum Strombeek-Bever en bij Thassos en Rataplan in Borgerhout. Hij was programmeur podiumkunsten in De Brakke Grond en leidde drie edities van Het Theaterfestival (Vooruit, Kaaitheater, deSingel).

 

Stephane Criel is advocaat aan de Gentse balie sinds 1993. Hij is vooral actief op het vlak van intellectuele eigendomsrechten.  

 

Jan Stuyck werkt als consulent archieven bij het Muhka (Antwerpen). Tot 2017 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis. Daarnaast is hij docent Wereldliteratuur aan de Artesis Plantijn Hogeschool (Antwerpen), opleiding Drama.

 

Ingrid Vander Veken (°1948) is journaliste en auteur. Als journaliste en columniste werkt(e) ze zowel voor kranten en tijdschriften als voor radio en televisie. Ze schreef scenario’s en toneelstukken en publiceerde vier romans, twee verhalenbundels en twee kinderboeken. Daarnaast doceert ze culturele verslaggeving aan de afdeling Woord van de Artesis Hogeschool.

 

Evi Werkers (°1981) is werkzaam als juriste bij Boek.be en gespecialiseerd in de materies auteursrecht, mediarecht en ICT recht. Ze werkte voorheen als wetenschappelijk onderzoeker aan het centrum voor recht en informatica verbonden aan de KU Leuven, als Professional Support Lawyer bij het advocatenbureau Timelex en was lid van de Strategische Adviesraad kunsten en erfgoed. Sinds april 2016 leidt Evi het Kenniscentrum, de opleidings- en onderzoeksafdeling van Boek.be. Creativiteit, innovatie, bemiddeling en (auteurs)recht zijn de kernwoorden in haar dagelijks functioneren.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen