Subsidiereglementen 2018 voor (strip)auteurs en vertalers online

De werkbeursreglementen en aanvraagformulieren 2018 voor literaire auteurs, voor stripauteurs en voor vertalers kan u raadplegen op onze website.


Er zijn twee aandachtspunten die we hier extra in de verf willen zetten.

 

  • Voor de projectbeurzen voor literaire vertalers en de stimuleringssubsidies voor beginnende literaire vertalers wijzigen in 2018 de deadlines. De eerste deadline wordt 1 februari 2018, en vervolgens 1 juli 2018 en 15 september 2018. Er volgt ook nog één aanvraagronde in 2017; de deadline daarvoor is 1 november 2017. De beslissing over de aanvragen valt in principe binnen de drie maanden na de uiterste indiendatum.

 

  • Bij de werkbeurzen voor literaire auteurs en stripauteurs wil het VFL het belang van een goed en voldoende uitgewerkt werkplan benadrukken. We hebben getracht om in het subsidiereglement zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat er van een werkplan wordt verwacht. Het VFL en de adviescommissies zijn zich ervan bewust dat in een artistiek creatieproces plannen niet altijd strak omlijnd zijn en onderweg grondig kunnen wijzigen. Een werkplan kan de adviescommissies echter meer inzicht bieden in de literaire inzet en intenties van de auteur. Het zorgt ook voor een vollediger beeld van het werk(proces) van de auteur en kan een toelichting bieden bij bepaalde vragen die voor de adviescommissies op basis van de andere dossierelementen onbeantwoord zouden blijven of voor twijfels over een eventuele beurstoekenning zouden kunnen zorgen.

 

Voor de ondersteuning van non-fictieauteurs heeft het VFL sinds 2016 een aparte werkbeursregeling. Dat wil zeggen dat alle non-fictieprojecten, ook literaire essays, sindsdien niet meer onder het bestek vallen van de werkbeursregeling voor literaire auteurs met indiendatum op 1 december. Het subsidiereglement en de formulieren voor de volgende aanvraagronde voor werkbeurzen voor non-fictie (dus ook voor literaire essays) worden in het voorjaar van 2018 gepubliceerd op de VFL-website.

 

1 december 2017 is de deadline voor aanvraagdossiers 2018 voor werkbeurzen voor literaire auteurs. Uiterlijk op 10 december 2017 moeten aanvraagdossiers voor werkbeurzen voor stripauteurs ingediend worden.

 

Meer informatie over de subsidiereglementen:

> Werkbeurzen voor literaire auteurs …

> Werkbeurzen voor stripauteurs …

> Projectbeurzen literaire vertalers …

> Stimuleringssubsidies voor beginnende literaire vertalers …

gepubliceerd op: 2017-09-01

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen