Projectbeurzen voor literair vertalers

Wat?

Een projectbeurs literair vertaler kan door een literair vertaler aangevraagd worden voor de vertaling van vreemdtalige literaire werken naar het Nederlands. Voor de publicatie of opvoering van dit werk moet de vertaler een contract afsluiten met een reguliere uitgever of het opvoerende theatergezelschap.

 

Wie kan aanvragen?

Literair vertalers die minstens twee literaire vertalingen in boekvorm hebben gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een regulier theatergezelschap, komen in aanmerking.

 

Het VFL heeft een samenwerkingsverband met het Nederlands Letterenfonds. Een aanvraag voor een subsidie kan éénmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen worden ingediend. Een tweede aanvraag van dezelfde vertaler voor hetzelfde vertaalproject wordt afgewezen. Literair vertalers met een woonplaats in Nederland moeten hun aanvraag indienen bij het Nederlands Letterenfonds.

 

Wanneer aanvragen?

Projectbeurzen kunnen driemaal per jaar aangevraagd worden. De uiterste indiendata zijn 1 februari, 1 juli en 15 september 2019. De poststempel geldt als bewijs.

 

De beslissing over de aanvragen valt in principe binnen de drie maanden na de uiterste indiendatum.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.

 

Aanpassing richttarieven voor vertalingen

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van het vertaaltarief zoals gehanteerd in het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk. Het vertaaltarief bedraagt vanaf 1 januari 2018 6,6 eurocent per woord voor proza en non-fictie. Voor de vertaling van poëzie geldt een vertaaltarief van 2,29 euro per regel met een minimum van 40,19 euro per gedicht. Om in aanmerking te komen voor een projectbeurs literair vertalers moeten deze tarieven gerespecteerd worden.

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen