Toekenningen literaire tijdschriften 2017-2020

Midden 2016 lanceerde het VFL een nieuw reglement voor literaire tijdschriften voor de periode 2017 – 2020 waarin de klemtoon wordt gelegd op de creatieve output van deze tijdschriften. Door te focussen op de vergoedingen aan auteurs, illustratoren en vertalers wil het VFL op een transparante en eenduidige manier waardevolle, kwalitatieve tijdschriften met een literaire inhoud ondersteunen. Dit wil onder andere zeggen dat de honoraria en redactiekosten bepalend waren bij de bepaling van het subsidiebedrag.


Een tijdschrift kan per jaar een subsidie van maximaal 30.000 euro ontvangen. Voor tijdschriften die in voorgaande jaren konden rekenen op subsidies van het VFL en gebruik maakten van subsidiemiddelen voor het betalen van professionele krachten, werd een afbouwscenario voorzien waarbij ze gedurende 3 jaar kunnen rekenen op een hoger subsidiebedrag.


Tegen 15 oktober 2016 werden er 12 aanvraagdossiers ingediend door zowel papieren als digitale initiatieven. De adviescommissie Tijdschriften formuleerde vervolgens een advies over de ondersteuning elk van deze tijdschriften. Dit gebeurde op basis van een beoordeling van de concrete tijdschriftennummers van de lopende jaargang en op basis van het inhoudelijke meerjarenplan in samenhang met de begroting. De commissie hield bij haar beoordeling rekening met de aandachtspunten en prioriteiten uit het reglement. Voor de bepaling van de hoogte van het jaarlijkse subsidiebedrag baseerde de adviescommissie zich enerzijds op haar kwalitatieve inhoudelijke beoordeling en anderzijds op een budgettair voorstel van het VFL, dat rekening houdt met de parameters die vermeld worden in het subsidiereglement.


Uiteindelijk werden er eind 2016 subsidies toegekend aan 9 literaire tijdschriften voor een periode van vier jaar. De beslissing over de ondersteuning van één tijdschrift werd uitgesteld, twee aanvragers krijgen geen subsidie. Voor twee tijdschriften werd het afbouwscenario voorzien waardoor ze gedurende 3 jaar kunnen rekenen op een hoger subsidiebedrag.


Subsidies 2017

Tijdschrift

Subsidie 2017

De Reactor

€ 18.000,00

Deus ex Machina

€ 20.000,00

DW B

€ 52.500,00

Gierik & NVT

€ 10.000,00

Kluger Hans

€ 18.500,00

nY

€ 38.625,00

Pulp deLuxe

€ 8.500,00

Stripgids

€ 52.500,00

Zacht Lawijd

€ 11.500,00

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen