VFL-Team

Opdracht

Het VFL-team bereidt het beleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor en voert het ook uit. Het verzorgt de administratie, volgt de dossiers op en staat in voor de interne en externe communicatie.

 

Het VFL-team vertegenwoordigt het VFL bij delegatie van het VFL-bestuur. Het zet proefprojecten op, voert studieopdrachten uit en evalueert de werking en instrumenten.

 

Het VFL-team wordt geleid door een directeur. Het VFL-bestuur benoemt hem op basis van een externe selectieprocedure. Hij moet deskundig zijn in bedrijfsbeheer en een brede culturele en literaire interesse hebben.

 

> Huishoudelijk Reglement VFL...

Samenstelling

Koen Van Bockstal, directeur 

 

Lien Heselmans, onthaal en secretariaat

 

Georgia De Winter, onthaal en secretariaat

 

Anja Goyens, communicatie

 

Koen De Smedt, financieel beheer en ICT

 

Els Aerts, coördinator buitenlandteam en projecten

 

Lara Rogiers, coördinator binnenlandteam

Subsidies voor theater, literaire manifestaties en organisaties, vertalingen in het Nederlands

 

Noemi De Clercq

Subsidies voor illustratie, kinder- en jeugdliteratuur, leesbevordering, impulssubsidies en initiatieven rond diversiteit

 

Marieke Roels

Subsidies voor proza, non-fictie en strips

Promotie proza in het buitenland

 

Matthias Dillen

Subsidies voor poëzie, literaire tijdschriften en literair grensverkeer, productiesubsidies en stimuleringsbeurzen voor auteurs

 

Nanne de Viet

Subsidies voor auteurslezingen

 

Patrick Peeters

Promotie poëzie en non-fictie in het buitenland

 

Elise Vanoosthuyse

Promotie proza en prentenboeken in het buitenland

 

Lien Devos

Promotie jeugdliteratuur en strips in het buitenland

 

Yannick Geens, ondersteuning binnen- en buitenlandteam

Promotie theater in het buitenland

 

Mies Van Dun, ondersteuning binnenlandteam

 

Stefanie Luppens, ondersteuning binnenlandteam

 

Lore Piers, ondersteuning binnenlandteam en auteurslezingen

 

Karen Thys, ondersteuning buitenlandteam, Vertalershuis

 

Rein De Smet, ondersteuning buitenlandteam


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen