Wedstrijdreglement

1.       Deelnemingsvoorwaarden


U bent geboren op of na 1 januari 1970 en woont in België.

 

Het thema van het gedicht is ‘vrede’. U laat zich bij het schrijven van uw gedicht bij voorkeur inspireren door één van de 12 animatiefilmpjes. U kunt maximaal 3 nog niet eerder gepubliceerde of bekroonde gedichten inzenden. De lengte van elk gedicht is vrij. De taal van het ingezonden gedicht is het Nederlands.


2.       Verloop van de wedstrijd


U meldt zich aan voor deelname aan de poëziewedstrijd door een ingevuld inschrijvingsformulier te versturen naar info@vfl.be. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier krijgt u per kerende een inlogcode toegezonden waarmee u de animatiefilmpjes kan bekijken. U kunt de filmpjes bekijken tot 21 maart 2014.

 

Om uw gedichten voor te leggen aan de jury gebruikt u het inzendingsformulier. Daarop brengt u enkel uw pseudoniem en het (de) gedicht(en) aan en stuurt het naar info@vfl.be. Op dit formulier is ook ruimte voorzien om aan te geven aan welk(e) animatiefilmpje(s) u uw gedicht(en) graag zou willen koppelen. Het aantal ingezonden gedichten per filmpje is beperkt tot 75.


3.       Deadlines


Het inschrijvingsformulier dient in het bezit van het VFL te zijn voor 15 maart 2014. Het inzendingsformulier dient in het bezit te zijn van het VFL voor 21 maart 2014.


4.       Jury


De jury is samengesteld uit: Jozef Deleu (dichter, hoofdredacteur van Het Liegend Konijn), Eva De Roovere (singer-songwriter), Carl De Strycker (directeur van Poëziecentrum, hoofdredacteur van Poëziekrant), Kirsten Lemaire (Studio Brussel, Canvas, OP12), Michaël Vandebril (dichter, Antwerpen Boekenstad) en Dorothée Van Den Berghe (filmregisseur).

 

De jury bekroont 12 winnende gedichten, één per animatiefilm. De deelnemers kunnen hun voorkeur voor een bepaald animatiefilmpje aangeven, maar de jury behoudt het recht een gedicht aan een animatiefilmpje toe te wijzen dat zij geschikter achten.

Wanneer de jury van oordeel is dat de ingezonden gedichten van voldoende hoge literaire kwaliteit zijn, krijgt zij de mogelijkheid een aantal bijkomende gedichten te selecteren.

 

Het oordeel van de jury is bindend en over de wedstrijd en de jurybeslissing wordt geen enkele vorm van communicatie gevoerd.


5.       Prijzen


De auteur van elk winnend gedicht ontvangt 500€.


In het najaar verschijnt een internationaal georiënteerde bloemlezing met gedichten over vrede. De jury krijgt de kans om, behalve de winnende gedichten,  een aantal gedichten aan te duiden voor opname in deze bloemlezing. Auteurs van de geselecteerde gedichten ontvangen 25€.

 

De auteurs van de winnende en de geselecteerde gedichten worden persoonlijk verwittigd.


6.       Royaltyregeling


Het toegekende prijzengeld wordt beschouwd als de enige royaltyvergoeding voor publicatie in de bloemlezing en andere mogelijke vormen van exploitatie zoals vertaling, voordracht, vertoning op TV, uitgave van een DVD met de animatiefilms en de winnende gedichten, etc. Het VFL zal steeds voorafgaandelijk toestemming vragen aan de auteurs bij andere vormen van exploitatie dan de publicatie in de bloemlezing.

 

Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement.

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen