Letteren in de wereld van vandaag en morgen - Aanzetten tot een meerjarenplan 2011-2015

Aanzetten meerjarenplan VFL 2011-2015In 2010 sluit het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) zijn elfde werkjaar af. Het is tevens het laatste jaar van de beheersovereenkomst 2006-2010. Ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2015 heeft het VFL daarom een grondige denkoefening gemaakt.

 

De neerslag van die oefening vindt u in de brochure 'Letteren tussen vandaag en morgen - aanzetten tot een meerjarenplan 2011-2015'. De analyse gaat in detail in op de werking en realisaties van de voorbije jaren en onderzoekt welke doelstellingen er de afgelopen jaren gerealiseerd zijn.

Eveneens werd de beleidsbrief cultuur van de bevoegde minister Joke Schauvliege (CD&V) geïntegreerd, zowel in zijn algemene doelstellingen als in die aspecten die specifiek betrekking hebben op de literaire wereld.

Met de denkoefening wil het VFL in eerste instantie toekomstgericht denken. In de analyse wordt er daarom vooral aandacht besteed aan de belangrijkste uitdagingen voor het letterenveld. De interne zwaktes en sterktes van de huidige markt komen aan bod, net als de externe kansen en bedreigingen voor de toekomst van de sector. Tot slot is er een actieplan met prioriteiten opgesteld.

 

> Letteren in de wereld van vandaag en morgen - Aanzetten tot een meerjarenplan 2011-2015...

  


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen