CultuurInvest

CultuurInvest is een onafhankelijk investeringsfonds dat zich richt tot ondernemers in de Vlaamse culturele en creatieve industrie. CultuurInvest verstrekt achtergestelde leningen aan, en neemt participaties in ondernemingen.

 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv
Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2/229 52 30
Fax: +32 (0)2/229 52 31
Website: www.cultuurinvest.be   

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen