Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV)

Koepelvereniging die de belangen van verschillende groepen schrijvers en vertalers behartigt: de Vereniging van Letterkundigen (VvL; richt zich op de schrijvers en vertalers van boeken en theaterwerk), het Netwerk Scenarioschrijvers (verenigt de scenarioschrijvers voor film, televisie, radio en de nieuwe media) en de FreeLancers Associatie (FLA; richt zich op de schrijvers, journalisten en vertalers die op freelance basis werken voor kranten, tijdschriften, websites, enz.). Op de deelsite van de VVL zijn modelcontracten te vinden voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk, voor vertaling van een literair werk, voor het schrijven van een toneelstuk, voor het vertalen van een toneelstuk, voor het opvoeren van een bestaand toneelstuk en voor het overnemen van gedeelten van literaire werken in publicaties die zijn gemaakt om te worden gebruikt als toelichting bij het onderwijs.

 

Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV)
Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
Tel.: +31/20 624 08 03
E-mail: bureau@vsenv.nl
Website: www.schrijversenvertalers.nl

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen