Zacht Lawijd

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen én Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto's, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Ook de maatschappelijke context wordt niet vergeten.

 

Zacht Lawijd
Salm Salmstraat 13
2320 Hoogstraten
Tel.: +32/3 314 31 51
E-mail: geertswaenepoel@hotmail.com

Website: www.zachtlawijd.be

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen