Subsidies voor literaire organisaties

Wat?

Literaire organisaties vormen een verbinding tussen auteurs en lezers. Ze kunnen zorgen voor de ontwikkeling, creatie, verspreiding en presentatie van en reflectie over literatuur in al haar genres. Ze geven literatuur een plek in de maatschappij en maken literatuur toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen. Ze hebben een permanente en (semi-) professionele werking. Hun betekenis en bereik is bovenlokaal.

 

Wie kan aanvragen?

Organisaties die literatuur als dominante inhoud, d.w.z. als kernproduct, inzetten ten aanzien van hun doelgroepen kunnen een aanvraag als literaire organisatie indienen bij het VFL. De organisaties moeten beschikken over een rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter.

 

Wanneer aanvragen?  

De deadline voor het indienen van de aanvragen voor de meerjarige subsidieperiode 2017-2020 is 1 april 2016. De subsidiebeslissing wordt ten laatste drie maanden na de uiterste indiendatum van de subsidieronde bekendgemaakt.

 

Literaire organisaties kunnen enkel een meerjarige subsidie aanvragen. Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk om als literaire organisatie een eenjarige subsidie aan te vragen.

 

Literaire organisaties die een meerjarige VFL-subsidie ontvangen moeten jaarlijks op

15 oktober voorafgaand aan het werkingsjaar een actieplan en een begroting voor het volgende werkingsjaar voorleggen.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement.

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.

 

Werkingsverslagen

Na het werkingsjaar en ten laatste op 1 april van het volgende jaar dient de organisatie een inhoudelijk en financieel werkingsverslag in.

 

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen