Subsidies voor literaire manifestaties en stripmanifestaties

Wat?

Een literaire manifestatie of stripmanifestatie is een literair evenement met een bovenlokaal karakter en een bovenlokaal publieksbereik. Het initiatief getuigt van dynamiek, heeft een unieke uitstraling en een eigen gezicht.

 

Het VFL onderscheidt drie types van manifestaties:

 

  • Eenmalige manifestaties
  • Jaarlijkse manifestaties
  • Reeks van manifestaties  
 

Een subsidie voor een literaire manifestatie bedraagt maximaal 17.500 euro. 

 

Wie kan aanvragen?

Organisaties die beschikken over een rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter (zoals een vzw, een instelling van openbaar nut of een gemeente) kunnen een aanvraag voor een manifestatiesubsidie indienen. Ook onafhankelijk boekhandels kunnen een aanvraag indienen. Dossiers van feitelijke verenigingen of natuurlijke personen zijn onontvankelijk. De manifestatie moet plaatsvinden in België, meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.


Reeds voor hun werking betoelaagde organisaties kunnen enkel een aanvraag indienen indien de structurele subsidie die zij van de Vlaamse overheid ontvangen (binnen het beleidsdomein cultuur) lager is dan 300.000 euro. Als aan deze voorwaarde voldaan is kan enkel subsidie aangevraagd worden voor waardevolle/bijzondere of eenmalig literaire projecten die geen deel uitmaken van de reguliere gesubsidieerde werking.

 

 

Wanneer aanvragen?

In 2018 gelden de volgende deadlines:

 

  • 1 februari 2018: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf mei 2018 of later
  • 1 mei 2018: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf augustus 2018 of later
  • 1 augustus 2018: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf november 2018 of later
  • 1 november 2018: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf februari 2019 of later

 

De subsidiebeslissing wordt ongeveer twee maanden na de uiterste indiendatum van de subsidieronde bekendgemaakt.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.

 

Werkingsverslagen

Na de manifestatie dient de organisator een inhoudelijk en financieel werkingsverslag in.

 

Voor literaire manifestaties en stripmanifestaties gesubsidieerd in 2017:


 

Voor literaire manifestaties en stripmanifestaties gesubsidieerd in 2018:

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen