Startende literair vertalers

Literair vertalers die nog geen literaire vertalingen gepubliceerd hebben, kunnen slechts indirect een beroep doen op het VFL. Daarvoor werkt het VFL structureel samen met Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV).

 

Specifiek voor startende literair vertalers biedt het ELV ontwikkelingsbeurzen aan. Het ELV werkt hiervoor samen het het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Letterenfonds. De regeling is bestemd voor beginnende literair vertalers die een cursus bij het ELV of een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd. De ontwikkelingsbeurzen bieden veelbelovende literair vertalers, voor wie de stap vanuit de opleiding naar een boekvertaling met modelcontract nog te groot is, de kans om zich onder begeleiding van een ervaren collega verder te professionaliseren. Bovendien worden hiermee hun kansen op toegang tot de uitgeversmarkt vergroot.

 

Daarnaast neemt het ELV de volgende initiatieven voor de ondersteuning van (beginnende) literair vertalers:

  • Het aanbieden van mentoraatsprogramma’s, waarbij een beginnende vertaler begeleid wordt door een ervaren vertaler. De vertaler moet een modelcontract kunnen voorleggen.
  • Het aanbieden van coachingstrajecten voor meer ervaren vertalers. Een coachingstraject kan worden aangevraagd als een ervaren vertaler voor een vertaling bepaalde expertise wil inschakelen of voor een bepaalde vertaling bepaalde specialistische kennis mist.
  • Het organiseren van vertaalcursussen voor beginnende vertalers.
  • Het organiseren van studiedagen over specifieke onderwerpen binnen het literair vertalen.
  • Het aanbieden van een vertalersbestand waarin literair vertalers een profiel kunnen aanmaken.
  • Het verschaffen van informatie over literair vertalen.

 

Via de subsidiëring van literaire tijdschriften biedt het VFL beginnende literair vertalers bovendien de mogelijkheid hun eerste vertalingen te publiceren.

 

Zodra een literair vertaler in minstens twee tijdschriften een literaire vertaling heeft gepubliceerd, komt hij in aanmerking voor een stimuleringssubsidie.

 

Het VFL is evenwel geen belangenvertegenwoordiger en kan literair vertalers niet aan een (eerste) opdracht helpen.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen