Impulssubsidies voor literaire initiatieven

Wat?


Deze subsidieregeling is bedoeld om gedurende een korte periode kansen te geven aan specifieke literaire initiatieven om zich te ontwikkelen. Meer bepaald gaat het om projecten die een pioniersfunctie opnemen en een opstap bieden aan opkomend talent en/of nog onbetreden paden in het literaire veld willen verkennen en omwille van hun vernieuwende, grens- of genre-overschrijdende karakter moeilijker aansluiting vinden bij de reeds bestaande subsidiekanalen van het VFL. Prioriteit wordt gegeven aan projecten die expliciet aandacht hebben voor diversiteit, vernieuwing en/of (professionele) ontwikkeling.

 

Wie kan aanvragen?


Enkel projecten en initiatieven die omwille van hun vernieuwende en/of grensoverschrijdende karakter nog geen vaste plek hebben verworven binnen het literaire veld komen in aanmerking voor subsidies. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen. De enige voorwaarde is dat de aanvrager een officieel adres moet hebben in het Vlaamse of Brusselse Gewest. Organisaties die jaarlijks meer dan 300.000 euro subsidie ontvangen van het VFL kunnen geen aanvraag indienen. Afstudeerprojecten, doctoraten en reeds lopend en gefinancierd academisch onderzoek komen niet in aanmerking. Ook projecten die inzetten op de persoonlijke artistieke ontwikkeling van één auteur/kunstenaar komen niet in aanmerking. Het VFL verwacht dat de projecten die steun krijgen binnen dit reglement ook inzetten op algemene vernieuwing en reflectie in het literaire veld.

 

Wanneer aanvragen?


In 2019 gelden de volgende deadlines:

 

  • 1 januari 2019: voor projecten die lopen vanaf april 2019.
  • 1 juli 2019: voor projecten die lopen vanaf oktober 2019.

 

De subsidiebeslissing wordt ongeveer drie maanden na de indiendatum bekendgemaakt.

 

Hoe aanvragen?


De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement. Aanvraagdossiers in het kader van deze subsidieregeling kunnen worden ingestuurd per e-mail of per post.
 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen