Subsidies voor leesbevordering

Wat?

Projecten die werken rond leesbevordering willen mensen aanzetten om de stap te zetten naar lezen of om hen te laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Dat doen ze door lezers te motiveren en door ervoor te zorgen dat lezers meer plezier vinden in lezen, meer inzicht krijgen in verhalen en diepere of mooiere leeservaringen opdoen. Boeken en lezen doen mensen groeien, zorgen dat mensen zich ontwikkelen en geven mensen meer kansen.

 

In 2018 krijgen de volgende projecten voorrang:

  • Projecten voor kansengroepen, in de eerste plaats voor mensen met een andere afkomst en voor personen in armoede.
  • Projecten met een bovenlokale uitstraling: een project kan subsidies krijgen als het bijvoorbeeld op meerdere plekken plaatsvindt, vernieuwend is of andere organisaties inspireert.
  • Lokale projecten die als experiment worden opgezet. Projecten die als experiment starten, kunnen eerst vooral plaatselijk werken (bv. in een wijk, een stad of gemeente). U verduidelijkt in de aanvraag hoe uw organisatie de resultaten breder zal verspreiden. 

 

Een subsidie voor een project leesbevordering bedraagt in 2018 maximaal 20.000 euro.

 

Wie kan aanvragen?

Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Een vzw, een bedrijf, een boekhandel een gemeente of een openbare bibliotheek kan een aanvraag indienen, maar een natuurlijke persoon of een feitelijke vereniging niet. Uw organisatie moet een officieel adres hebben in België, meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.


Wat als uw organisatie al werkt rond literatuur en/of leesbevordering en hiervoor subsidies ontvangt? Dan kan u enkel een aanvraag indienen als de subsidie die u al krijgt van het VFL of van de Vlaamse overheid lager is dan 300.000 euro.

  

Wanneer aanvragen?

Er kunnen drie maal per jaar aanvragen ingediend worden. De deadlines zijn als volgt:

  • 1 februari 2018: voor projecten die lopen vanaf mei 2018 of later
  • 1 juli 2018: voor projecten die lopen vanaf oktober 2018 of later
  • 1 oktober 2018: voor projecten die lopen vanaf januari 2019 of later

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement en in het aanvraagformulier.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen