Projectsubsidie fragmentvertaling uit het Nederlands

Wat?

Met deze subsidie kunnen professionele literair vertalers uit het Nederlands tijd vrijmaken om een fragmentvertaling te maken van een Vlaams literair werk om het onder de aandacht te brengen van buitenlandse uitgevers of mediatoren.

 

Wie kan een subsidie aanvragen, voor welke projecten?

Deze regeling staat open voor professionele literair vertalers uit het Nederlands die zijn geaccrediteerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Letterenfonds. Dat wil zeggen dat hun literair vertaalwerk in het verleden al positief is beoordeeld door de fondsen, en zij op een van de vertalerslijsten staan die de fondsen per doeltaal hanteren.

 

Vertalers kunnen deze projectsubsidie ook als duo aanvragen.

 

Vertalers kunnen een fragment voorstellen uit een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk van een Vlaamse auteur. De volgende genres komen daarbij in aanmerking: literaire fictie, poëzie, essay, theater, kinder- en jeugdliteratuur, strips en verhalende non-fictie.

 

De lengte van het fragment kan vrij gekozen worden, met inachtneming van de volgende minima: 4.000 woorden voor proza, 200 regels of 13 gedichten voor poëzie, 3.000 woorden voor theater, 25 pagina’s voor strips en prentenboeken.

 

Deze subsidie is uitdrukkelijk bedoeld voor eigen initiatieven van de vertalers. Projecten in opdracht van derden of waarvoor de vertaler al via een ander kanaal honorering ontvangt, komen niet in aanmerking. Deze subsidie staat een eventuele latere vertaalsubsidieaanvraag bij het VFL door een buitenlandse uitgever voor het integrale boek echter niet in de weg.

 

Wanneer aanvragen?

De deadline valt dit jaar op 1 mei 2019.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement.   

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op team@flandersliterature.be.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen